کارگران بی‌دفاع

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

اداره کار

کارگران بی‌دفاع

کارگران بی‌دفاع

 در جست‌وجوی مرجع بی‌طرف فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق کار، درباره آیین دادرسی کار می‌گوید: آیین دادرسی در حقوق اگرچه به‌عنوان یک شاخه شکلی مطرح است؛ اما اهمیت سیاسی بسیار زیادی دارد. معروف است که اگر می‌خواهید میزان آزادی‌های فردی یک کشور را بسنجید، به آیین...
تأسیس شرکت‌های مشاوره‌ای غیررسمی برای اخراج کارگران

تأسیس شرکت‌های مشاوره‌ای غیررسمی برای اخراج کارگران

روزنامه شرق گزارش داده که بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی که به چم‌وخم کار آگاه‌اند، با تأسیس دفاتر مشاور حقوقی ذیل عناوینی مانند بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون کار به مراجعان به دادگاه‌های کارگری مشاوره می‌دهند. این افراد که از خلأهای قانونی اطلاع دارند و بر...
کارگرانی که ایستاده می‌میرند

کارگرانی که ایستاده می‌میرند

خطرات شغلی و نبود تامین اجتماعی در چاپخانه‌ها روی دیگر کار در چاپخانه و واقعیت ماجرا این است که کارکنان شاغل در صنعت چاپ طی فرآیندهای متعدد این صنعت، فعالیت‌های مختلفی را در چاپخانه‌های بزرگ و کوچک انجام می‌دهند که هرکدام از این فعالیت‌ها دارای خطرات و عوامل زیان‌آور...