مناطق در معرض ریسک تهران کدامند؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

آمادگی در برابر زلزله

تعداد مطالب: 4

مناطق در معرض ریسک تهران کدامند؟

مناطق در معرض ریسک تهران کدامند؟

در حالی که دو سال متوالی است زلزله و سیل در کشورمان رخ می‌دهد، آیا به این فکر کرده‌ایم خانه‌ای که برای زندگی در نظر گرفته‌ایم چه میزان در معرض ریسک مخاطرات طبیعی قرار دارد؟