skip to Main Content
آموزش و پرورش و مرز مراقبت از كودكان در سن تحصيل:
نان و نیمکت
۲ دی ۱۳۹۸
آقاي مدير مي‌گويد كولبران سه جور مي‌ميرند: «تيراندازي مي‌شود، در سرما تلف مي‌شوند، در جاده تصادف مي‌كنند.» براي گلوله، مين، سرما و جاده مهم نيست كه آن كولبر دانش‌آموز است يا نه.
بیشتر بخوانید
به دنبال راهکار عملی برای مسئله بی‌خانمانی
«کار اجتماعی» به جای مددکاری و عقیم‌سازی
۱۳ دی ۱۳۹۵
فردی که بی‌خانمان می‌شود، به صورت ناگهانی به این وضعیت پرتاب نشده، بلکه فرایندی از طرد را تجربه کرده تا به این نقطه رسیده است. فرایندی که در اغلب موارد با از دست دادن شغل، مهاجرت به شهر، نبود امکان تحصیل یا ترک تحصیل، دچار شدن به سوءمصرف مواد مخدر و نبود حمایت‌های اجتماعی شروع و به پارک یا اماکن دیگر ختم می‌شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗