آرشیو یادداشت‌های

یانیس واروفاکیس

انتخاب اروپایی

انتخاب اروپایی

یانیس واروفاکیس[۱] که با اتحادیه‌ی اروپا در طی کمک مالی به یونان مذاکره می‌کرد، شاهد دست اول محاسبات دشوار برای کنار هم نگه‌داشتن اتحادیه بود. پس از اُ.اکس.آی،[۲] برگزیت، و ترامپ، او و رفقایش در دی‌یه‌م۲۵[۳] خواستار یک نیودیل[۴] برای اروپا هستند: طرحی که می‌تواند...
چرا اینقدر نابرابری؟

چرا اینقدر نابرابری؟

توضیح مترجم: آنچه در پی می‌آید ترجمه فصل نخست کتابی است از یانیس واروفاکیس با عنوان «کلامی با دخترم درباره‌ی اقتصاد: تاریخ مختصری از سرمایه‌داری» که در سال ۲۰۱۳ به یونانی نوشته و در ۲۰۱۷ به انگلیسی ترجمه شد. ترجمه‌ی فصل اول را با عنوان «چرا اینقدر نابرابری؟» به پایان...
اروپا برای بازی وقت ندارد

اروپا برای بازی وقت ندارد

  من این متن را در حاشیه یک مذاکره حیاتی با طلبکاران بدهی  کشورم می‌‌نویسم، مذاکره‌ای که نتیجه آن می‌تواند سرنوشت یک نسل را تحت تاثیر قرار دهد و حتی نقطه عطفی باشد بر آزمون در حال انجام اتحادیه اروپا برای یکپارچگی پولی. تئوریسین‌های نظریه بازی‌ها این مذاکرات را به...