پیرامون عشق، همدلی و لذت در عصر نئولیبرالیسم

آرشیو یادداشت‌های

سهیل آصفی

تعداد مطالب: 2

پیرامون عشق، همدلی و لذت در عصر نئولیبرالیسم

پیرامون عشق، همدلی و لذت در عصر نئولیبرالیسم

مطلب حاضر پاره‌ای از سخنرانی دارنل مور در مرکز کندی دانشگاه هاروارد، به عنوان بخشی از سری سخنرانی‌های آدری لرد در حوزه حقوق بشر است که در تارنمای «اتصال فمینیستی» منتشر شده است. دارنل مور، نویسنده و فعال اجتماعی در شهر نیویورک است که حوزه کار وی بر فعالیت ضد نژادپرستی، فمینیسم و حمایت از اندیشه های ضد استعماری و ضد امپریالیستی متمرکز است. او در این نوشته به این سوال پاسخ می‌دهد: «به حساب‌آوردن پتانسیل رادیکال تاثرات،‌ عشق، همدلی و همزبانی در زمانه‌ای که دشمنی، گسیختگی و بی‌تفاوتی غالبا به خدمت گرفته شده است چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟» 
برآمدن شبه‌نظامیان اسلام‌گرا از لیبی تا دولت اسلامی

برآمدن شبه‌نظامیان اسلام‌گرا از لیبی تا دولت اسلامی

نویسنده: دموکراسی ناو - ویجای پراشاد، استاد علوم بین‌المللی در کالج ترینیتی و صاحب کرسی ادوارد سعید در دانشگاه امریکایی بیروت است. وی نویسنده‌ی کتاب‌های مختلفی از جمله «بهار عرب، زمستان لیبی» است. جدیدترین کتاب او «ملت‌های فقیرتر: یک تاریخ ممکن از جنوب» است. وی همچنین ستون‌نویس «فرانت لاین» است؛ جایی که او به طور گسترده پیرامون « دولت اسلامی» نوشته است.