skip to Main Content
در کارزار اطلاع‌رسانی باید نیازهای اقشار فرودست را نیز در نظر گرفت
کرونا طبقه نمی‌شناسد؛ رسانه‌ها چطور؟
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
پیش‌فرض مدیریت بحران این است که به‌کمک انواع رسانه‌ها بتواند مردم را در خانه نگه دارد. اما آیا رسانه‌ها توان چنین کاری را دارند؟
بیشتر بخوانید
مرگ روزنامه‌ها صرفا انقراض یک حرفه نیست
چرا مطبوعات چاپی هنوز مهمند؟
۷ خرداد ۱۳۹۸
تیراژ روزنامه‌ها در ایران به شدت پایین آمده است و دیگر از جایگاه سنتی خود برای اطلاع‌رسانی برخوردار نیستند. به نظر می‌رسد روزنامه‌ها قدرت گذشته خود را برای تأثیرگذاری در اجتماع و بر مخاطبان از دست داده‌اند. اما این موضوع چه پیامدهایی دارد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗