skip to Main Content
به بهانه سوگنامه سازندگی علیه محمدعلی مرادی
کارگزارانِ کدام تاریخ سنگ قبرها را می‌شکنند؟
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
حامد زارع، دبیر گروه اندیشه روزنامه سازندگی چند روز پس از مرگ محمدعلی مرادی در یادداشتی به او تاخت. اما این کارگزار فکری یک جریان‌ امنیتی حاکم، چرا بلافاصله پس از مرگ پژوهشگری «منزوی» و دلبسته جریانی در هم شکسته و حاشیه‌ای بر او می‌تازد؟ چرا باید چنین تاختنی بر مردگان را جدی گرفت؟ جواب هرچند از اینجا آغاز می‌شود که «چون مردگان دیگر مرده‌اند»، اما از آن فراتر می‌رود.
بیشتر بخوانید
چگونه در برابر دکترین شوک ترامپ مقاومت کنیم؟
۳۰ خرداد ۱۳۹۶
نائومی کلاین نویسنده و فعال کانادایی می‌گوید ترامپ و دولت او از شوک‌های پیش رو برای پیش بردن سیاست‌هایشان استفاده خواهند کرد. او اینجا برای مقابله با چنین سوءاستفاده‌هایی از شوک، پنج پیشنهاد می‌دهد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗