skip to Main Content
برنی سندرز؛ لحظه تاریخی رادیکال آغاز شده است
۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

پس از پیروزی‌های متوالی سندرز، امیدها برای پیروزی او بر کلینتون افزایش یافت. اگرچه پس از شکست او در نیویورک امیدها کمرنگ شده، اما هنوز هم با کسب حدود 60 درصد آرا سندرز می‌تواند نامزد نهایی حزب دموکرات شود. امری که گرچه بعید به نظر می‌رسد، اما محال نیست.

بیشتر بخوانید
چه کسی بمباران کشورش را خواست؟
شاه انگلیس طرفدار هیتلر و آلمان نازی بود
۸ تیر ۱۳۹۴
به یمن دستگاه‌های تبلیغاتی از سینما و تلویزیون گرفته تا دیگر رسانه‌های عامه‌پسند، تصویری کلیشه از جنگ‌های جهانی و نقش کشورها و گروه‌ها در آنها در اذهان عمومی جاافتاده است. این کلیشه‌ها، نقشی قهرمانانه و سرشار از خوبی به کشورهای فاتح غربی داده و آن‌ها را یا از جنایات جنگی مبرا دانسته و یا جنایات آنها را شر لازمی که برای پیروزی بر اهریمن بزرگتر آلمان نازی اجتناب‌ناپذیر بوده جا می‌زنند. اما واقعیت جنگ پیچیده‌تر از این نبردهای خیر و شر است. این یادداشت به روابط پیچیده میان هیتلر و خانواده سلطنتی انگلستان میپردازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗