آرشیو یادداشت‌های

نانسی فریزر

چگونه چپ به استعمار لیبرالیسم در آمد

چگونه چپ به استعمار لیبرالیسم در آمد

در باب خیزش پوپولیسم – چندین موضوع وجود دارد که می‌توان حول آنها گفتگو کرد و شاید خیزش پوپولیسم فتح باب خوبی برای بحث در مورد آنها باشد؛ جهان شاهد افزایش هشداردهنده‌ای در خیزش رهبران پوپولیست بوده است و به نظر می‌رسد این الگو خود را به‌قدر کافی تکرار می‌کند و...
پایان نولیبرالیسم پیشرو

پایان نولیبرالیسم پیشرو

انتخاب دونالد ترامپ یکی از دنباله‌های آن قیام‌های سیاسی دراماتیک را بازنمایی می‌کند که در کنار هم علامت فروپاشی هژمونی نولیبرال‌اند. این قیام‌ها شامل رأی به برگزیت در بریتانیا، نپذیرفتن اصلاحات رنتسی در ایتالیا، کمپین برنی سندرز برای نامزدی در حزب دموکرات در آمریکا و...