skip to Main Content
اعداد ساده‌ای که در کنار هم فاجعه‌ای جهانی را نشان می‌دهند
ریاضیِ به زبان ساده‌ ولی هولناکِ تغییرات اقلیمی
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
اگر تصویر شعله‌های آتش به بلندای یک ساختمان در منابع طبیعی در جنگل‌ها  و یا رقم فیش برق‌تان در ماه‌های تابستان هنوز شما را متقاعد نساخته، اینجا چند رقم روشن در موضوع تغییرات اقلیمی داریم. زمین به طور متناوب گرم‌ترین روزهای خود تجربه می‌کند.
بیشتر بخوانید
ما در معرض حمله‌های تغییرات اقلیمی قرار داریم و تنها امیدمان یک بسیج جهانی است
دنیایی در جنگ
۱۴ اسفند ۱۳۹۵
گرم‌شدن زمین با یورشی ویرانگر پیش می‌آید و هر هفته که می‌گذرد، ۲۲ مایل مربع دیگر از یخ‌های شمالگان ناپدید می‌شوند. کربن و متان قلمرو فیزیکی فتح می‌کنند، وحشت و ویرانی خلق می‌کنند، کشته و زخمی بر جای می‌گذارند و حتی دولت‌ها را در عمل بی‌اثر می‌سازند. مقابله با روند گرم‌شدن زمین به یک بسیج جهانی نیازمند است.
بیشتر بخوانید
زمان آن رسیده که از اقلیم و تمدنمان دفاع کنیم
۲۰ بهمن ۱۳۹۵
یکی از برنامه‌های دونالد ترامپ لغو توافق‌های مربوط به تغییرات اقلیمی است. اگر این برنامه عملی شود، حاصل کار سال‌ها مبارزه به نحوی جبران ناپذیر برباد خواهد رفت. زمانش رسیده که در برابر این تهدید بایستیم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗