skip to Main Content
آیا باید هر مساله‌ای را به اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تقسیم‌بندی کرد؟
تأملی بر تقسیم‌بندی پارسونزی در مناظره‌های انتخاباتی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
آنچه در تقسیم‌بندی سه مناظره صداوسیما می‌بینیم نیز نسخه معیوبی از تقسیم‌بندی پارسونزی است اما یا این تقسیم‌بندی همه مسائل مهم و سرنوشت‌ساز کشور را شامل می‌شود یا اینکه باعث می‌شود برخی موضوعات ژرف و زیربنایی نادیده گرفته شوند.
بیشتر بخوانید
هنگامی که فرزندانمان زمام امور را به دست می‌گیرند
نازپروردگان در آستانه خراب‌کاری
۳۰ آذر ۱۳۹۵
ما در حال پرورش نسلی از کودکانیم که قادر به بستن بند کفش‌هایشان هم نیستند یا دستِ‌کم تابه‌حال چنین کاری را به‌تنهایی نکرده‌اند. ما با تلاش زیاد برای کمک به فرزندانمان، موفقیت آنان را به تأخیر می‌اندازیم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗