skip to Main Content
رینر وارنر فاسبیندر، خوشگذرانی که سر سازگاری نداشت
۲۰ آذر ۱۳۹۵
فاسبیندر کارگردانی که هنگام مرگش در سال 1982 سی و هفت سال داشت، امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. آیا فاسبیندر فراموش شده است؟ آیا کسی می‏خواهد او را فراموش کند؟ آیا آلمان هنوز هم سر ناسازگاری با فاسبیندر و شهرت جهانی او دارد؟
بیشتر بخوانید
کمون پاریس(1871): به هم زدن ترتيب وقايع تاریخی توسط پیتر واتکینز
اگر انقلاب در تلویزیون گزارش شده بود
۲۸ مهر ۱۳۹۵
فیلم واتکینز کمونِ پاریس را دوباره بازسازی کرده و انقلاب را آنطور که در خیابان‌‏های شهر، کافه‌ها، خانه‏‌ها و محفل‏‌های سیاسی رخ داده، دراماتیزه کرده و نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗