تجربه شهری: نبرد پارتیزانی آگاهی و سرمایه

آرشیو یادداشت‌های

جواد لگزیان

تعداد مطالب: 3

تجربه شهری: نبرد پارتیزانی آگاهی و سرمایه

تجربه شهری: نبرد پارتیزانی آگاهی و سرمایه

دیوید هاروی در کتاب «تجربه شهری» با ساخت نقطه‌ اشراف که از آن بتوان فرایندهای شهری را دید و به‌واسطه‌ آن «شهر را در ذهن به‌ تصرف آورد» به تمهید دستگاه نظری راه می‌برد که از مجرای آن می‌توان شهر را بسان کل درک و همزمان آشفتگی‌های متعدد را ارزیابی کرد  که تجربه شهری همواره مستعد آن است.
هنر سیاسی است

هنر سیاسی است

هنر تاکنون یا کالا بوده است یا ابزاری برای تبلیغات سیاسی که با سقوط اردوگاه کمونیستی باید گفت وجه کالایی آن یکه‌تازی می‌کند آن‌هم با وجود یک سلیقه پسامدرن که تنوعی رنگارنگ را جار می‌زند.
مردانگی: کلیشه‌ای همیشگی یا هویتی نو

مردانگی: کلیشه‌ای همیشگی یا هویتی نو

تصویر ذهنی ما از مرد چیست؟ کلیشه‌ها از موجودی با قدرت فراوان رودرروی مشکلات که به آداب و احساسات چندان وقعی نمی‌نهد و کار خود را با اقتداری اسطوره‌ای پیش می‌برد، حکایت دارد اما گویا زیر سقف آسمان مردهایی با توانایی‌های نه‌چندان قابل‌اعتنا و با احساساتی رمانتیک هم به‌سر می‌برند که چندان ربطی به کلیشه ندارند. علی یعقوبی در کتاب «نظریه‌های مردانگی»، با تاکید بر رویکردهای جامعه‌شناختی نگاهی به مقوله مردانگی دارد و از آنجا که مردانگی دارای ابعاد زیستی، فردی، جغرافیایی، فرهنگی و جامعه‌شناختی است این کتاب درصدد است در فصول مختلف به ابعاد مزبور بپردازد.