skip to Main Content
آلودگی صوتی و حق‌ آرامش
۱۱ مهر ۱۳۹۵

آیا آلودگی صوتی سرنوشت محتوم توسعه‌یافتگی است؟‌ این یادداشت به جای پرداختن به ابعاد گوناگون خسارت‌های آلودگی صوتی، به اجمال، در کنار معرفی استانداردهای حاضر، سعی در معرفی عوامل مولد و برخی راهکارهای کاهنده‌ی این پدیده در سیستم حمل نقل جاده‌ای-زمینی دارد.

بیشتر بخوانید
به بهانه سیل‌های اخیر در کشور
حوادث طبیعی چه قدر طبیعی‌اند؟
۳۱ فروردین ۱۳۹۵
اگرچه بلایای طبیعی قابل پیشگیری نیستند، اما شاید بتوان از خسارات آنها کاست. سهم انسان و سیاستهای محیط‌زیستی ما در این خسارتها چیست؟ آیا می‌شد سیل اخیر در لرستان و خوزستان اتفاق نیافتد و یا خساراتی با این ابعاد نداشته باشد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗