آرشیو یادداشت‌های

عباس شهرابی فراهانی

درباره‌ی ضرورت و ماهیت فعالیت دانشجویی صنفی

درباره‌ی ضرورت و ماهیت فعالیت دانشجویی صنفی

  زمینه و زمانه‌ی فعالیت صنفی برآمدن فعالیت‌های صنفی در دهه‌ی ۱۳۹۰ را باید در چارچوب تاریخی گسترده‌تری دید که سعی می‌کنیم به اختصار شرحی از آن به دست دهیم. این روایت، در نگاه اول، شاید کمی طولانی و ناموجه به نظر برسد، اما به نظر ما برای درک ماهیت فعالیت صنفی و جایگاه...
لَنگی‌های یک «گام بلند»

لَنگی‌های یک «گام بلند»

«گامی بلند به سوی حل مسئله‌ی دانشجویان ستاره‌دار»؛ این ترجیع‌بندِ اساسیِ همه‌ی حامیان لایحه‌ی دولت برای تضمین حق تحصیل است. اما به فرض این‌که اصلاً با دستاورد معناداری هم روبرو باشیم، این دستاورد حاصل کار چه کسی است؟ دولتی که اساساً منتظر ماند تا اتفاقی بیفتد و پس از...