آرشیو یادداشت‌های

عباس شهرابی فراهانی

لَنگی‌های یک «گام بلند»

لَنگی‌های یک «گام بلند»

«گامی بلند به سوی حل مسئله‌ی دانشجویان ستاره‌دار»؛ این ترجیع‌بندِ اساسیِ همه‌ی حامیان لایحه‌ی دولت برای تضمین حق تحصیل است. اما به فرض این‌که اصلاً با دستاورد معناداری هم روبرو باشیم، این دستاورد حاصل کار چه کسی است؟ دولتی که اساساً منتظر ماند تا اتفاقی بیفتد و پس از...