۷ میلیون روستایی منتظر دریافت آب شرب با تانکر

۷ میلیون روستایی منتظر دریافت آب شرب با تانکر

رحیم میدانی با اعلام اینکه به ۷ میلیون روستایی با تانکر آبرسانی می‌شود، گفت: «از خشک شدن چشمه‌ها، قنوات و افت شدید آب چاه‌ها غافلگیر شدیم.»

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه درگذشته هیچ ردیف ملی اعتباری خاصی برای آبرسانی به روستاها وجود نداشت، تصریح کرد: پس از پیگیری‌ها، ۲۰۰ میلیارد تومان ردیف ملی در سال گذشته و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ و همچنین ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی از سوی مجلس به تامین آب شرب روستایی اختصاص داده شد.

در مورد خشکسالی در میدان بیشتر بخوانید.