اخراج گروهی بخش کارگری خبرگزاری کار ایران

اخراج گروهی بخش کارگری خبرگزاری کار ایران

ایلنا تنها خبرگزاری رسمی ایران که اخبار کارگران را پوشش می‌داد، حالا خود دست به اخراج دست‌جمعی خبرنگارانش زده است. اخراج دسته‌جمعی، قراردادهای موقت و یک‌طرفه و نبود امنیت شغلی یکی از موضوعاتی است که ایلنا بارها درباره آن‌ها خبررسانی کرده است.

پس از توقف دو روزه انتشار خبر در بخش کارگری خبرگزاری کار ایران، دبیر این بخش در اکانت توئیتر خود و در پاسخ به خبر میدان نوشت؛

وی بعد در توئیت مستقلی از اخراج دسته‌جمعی روزنامه‌نگاران این بخش خبر داد؛

روزنامه‌نگاران در ایران مانند سایر کارمندان و کارگران فاقد اتحادیه، سندیکا و سایر اشکال مستقل برای دفاع از حقوق‌شان هستند.