کارگران از خبرگزاری کار حذف شدند؟

کارگران از خبرگزاری کار حذف شدند؟

چند روزی است که بخش اخبار کارگری از صفحه اول خبرگزاری کار ایران، ایلنا، حذف شده است.
آرشیو اخبار کارگری هنوز در دسترس است اما آخرین خبر آن به دو روز پیش برمی‌گردد.
ایلنا یکی از معدود رسانه‌های رسمی بوده که اخبار مربوط به کارگران و قشرهای فرودست جامعه را از نزدیک پوشش می‌دهند.
البته به نظر می‌رسد این خبرگزاری از نظر سیاسی به هاشمی رفسنجانی نزدیک است. به عنوان نمونه در سرویس عکس ایلنا هاشمی رفسنجانی و نزدیکان او در حدود یک چهارم گزارش‌های تصویری حضور دارند.