محله‌ی فراموش شده‌ی اسماعیل آباد در قم

محله‌ی فراموش شده‌ی اسماعیل آباد در قم

محله‌ی مهاجرنشین  اسماعیل آباد با ۵۰۰ نفر جمعیت  در منطقه‌ی ۵ استان قم و در جوار مسجد جمکران قراردارد. گرچه این محله در محدوده‌ی خدمات‌رسانی شهرداری است اما شورای شهر و شهرداری قم از پذیرفتنِ مسئولیت این محله سرباز می‌زنند.

ساکنین این محله از امکانات بهداشتی و رفاهی اولیه نیز برخوردار نیستند.