پناهندگان کرد در مرزهای ترکیه

پناهندگان کرد در مرزهای ترکیه

پس از شروع جنگ داخلی سوریه، محله‌ی تاریخیِ متروک در نزدیکی مسجد سلیمانیه در مرز ترکیه و سوریه تبدیل به بهشت پناهندگانِ سوری‌ای شد که مجبور به ترک کشورشان شده‌بودند و اجازه‌ی ورود به کشور ترکیه را نداشتند، بیشتر این آوارگان کردهای ساکن سوریه هستند.

اِسا ایلجاسکو، عکاس مستند ترک زندگیِ پناهندگان ساکن این منطقه را از دریچه‌ی دوربین خود این‌گونه روایت می‌کند.