دومین آتش‌سوزی در عسلویه ظرف یک ماه

دومین آتش‌سوزی در عسلویه ظرف یک ماه

به گزارش ایلنا مجتمع پتروشیمی پارس در عسلویه دیروز دچار آتش‌سوزی شد. به هیچ یک از ۴۰۰ کارگری که در این مجتمع کار می‌کنند آسیبی نرسیده است.

روز ۱۹ اردیبهشت هم در فاز ۱۵ و ۱۶ عسلویه آتش‌سوزی اتفاق افتاد.

ایلنا از قول کارگران می‌نویسد که حادثه روزگذشته می‌توانست به یک فاجعه انسانی تبدیل شود.

این سطح ایمنی خطرساز برای کارگران در حالی است که فقط در سال ۱۳۹۱ در منطقه عسلویه بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.