وزارت آموزش مصر کتاب‌سوزان راه می‌اندازد

وزارت آموزش مصر کتاب‌سوزان راه می‌اندازد

وزارت آموزش مصر برای مبارزه با «تروریسم و افراط گرایی» کتاب‌سوزان راه می‌اندازد.

در جیزه مصر و زیر نظر وزارت آموزش کمیته‌ای با بررسی کتاب‌های مدارس آنهایی را که نامناسب تشخیص بدهند نابود می‌کند.

در دفاع از این عمل گفته شده که این کتاب‌ها کودکان را شستشوی مغزی می‌داده‌اند، باعث خشونت و تروریسم می‌شده‌اند و نویسندگان آنها فراری‌های مقیم قطر هستند.

قطر از حامیان جدی اخوان‌المسلمین بود. بعد از موجی از نارضایتی عمومی از اخوان المسلمین عبدالفتاح سیسی علیه دولت طرفدار اخوان کودتا کرد و بسیاری از اعضای آن کشته، زندانی و یا با حکم اعدام مواجهند.

CCj0NcFW8AA6Sqx