skip to Main Content
کاهش همزمان اعتماد ایرانیان به دولت‌های ایران و آمریکا
سیاست کیوسک

نتایج نظرسنجی گالوپ می‌گوید

کاهش همزمان اعتماد ایرانیان به دولت‌های ایران و آمریکا

بنابر نظرسنجی گالوپ، اعتماد ایرانیان به دولت‌ ملی‌شان برای نخستین بار از زمان نظرسنجی‌های گالوپ به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است. در نظرسنجی ماه آگوست ۲۰۲۰ گالوپ، تنها ۴۷ درصد از ایرانیان گفته‌اند که به دولت‌ ملی‌شان اعتماد دارند درحالی که ۵۰ درصد از عدم اعتماد خود خبر داده‌اند.

نمودار سیر اعتماد ایرانیان به دولت ملی‌ خود از سال ۲۰۱۱
نمودار سیر اعتماد ایرانیان به دولت ملی‌ خود از سال ۲۰۱۱
بنابرنظرسنجی‌های گالوپ سیر نزولی اعتماد ایرانیان در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۸ یعنی پس از بیرون آمدن آمریکا از برجام به شدت تشدید شد. در حالیکه پیش از آن یعنی در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ روندی نسبتا ثابت داشت و از هر ۱۰ نفر ۷ نفر به دولت اعتماد داشتند.
نظرسنجی گالوپ نشان می‌دهد که علاوه بر سقوط فاحش اعتماد ایرانیان به دولت خود، نگاه آنها به حاکمیت آمریکا نیز به کلی تغییر کرده است. در سال ۲۰۱۷، ۱۹ درصد از ایرانیان می‌گفتند که عملکرد رهبران آمریکا را تایید می‌کنند، ۴۲ درصد مخالف دولت آمریکا بودند و ۳۸ درصد گفتند که نمی‌دانند. در سال ۲۰۱۸، ۸۵ درصد مردم با عملکرد آمریکا مخالف کردند و به عبارتی، درصد کسانی که گفته بودند نمی‌دانند به شدت کاهش یافت. در سال ۲۰۲۰ تنها ۶ درصد از مردم ایران عملکرد دولت آمریکا را تایید کرده‌اند.
به نظر می‌رسد که بسیاری از ایرانیان در سال اول ریاست جمهوری ترامپ نظر مشخصی درباره کابینه او نداشتند اما پس از بیرون آمدن آمریکا از برجام نسبت به آن نظر منفی پیدا کردند.
نمودار تایید یا عدم رضایت ایرانیان از عملکرد دولت آمریکا از سال ۲۰۱۱
نمودار تایید یا عدم رضایت ایرانیان از عملکرد دولت آمریکا از سال ۲۰۱۱

علاوه بر اعتماد به دولت‌ها، نگاه ایرانیان به وضع اقتصادی خودشان نیز از سال ۲۰۱۸ تغییر فاحش داشته است. در سال ۲۰۱۷، تعداد ایرانیانی که باور داشتند وضع زندگی‌شان رو به بهبود است دوبرابر کسانی بود که آن را رو به بدتر شدن می‌دانستند؛ یعنی ۴۷ درصد در برابر ۲۳ درصد. پس از سال ۲۰۱۸، این نسبت به شدت تغییر کرد و در این سال ۴۳ درصد مردم معتقد شدند که اوضاع زندگی‌شان بدتر خواهد شد، این نسبت در سال ۲۰۲۰ به ۴۴ درصد رسیده است.

همچنین بخوانید:  وقت‌کشی کارفرمایان در جلسات تعیین حداقل دستمزد
نمودار سیر نگاه ایرانیان به آینده زندگی اقتصادی‌شان. ۴۴ درصد ایرانیان معتقدند وضعیت‌ اقتصادی‌شان بدتر خواهد شد.
نمودار سیر نگاه ایرانیان به آینده زندگی اقتصادی‌شان. ۴۴ درصد ایرانیان معتقدند وضعیت‌ اقتصادی‌شان بدتر خواهد شد.
گفتنی‌ است که این نظرسنجی پیش از دور جدید تحریم‌های آمریکا که در شهریور اعمال شد انجام شده است. به نظر می‌رسد که ایرانیان اکنون هم نسبت به دولت خود و هم نسبت به نیروی متقابل آن، یعنی آمریکا، نظر مثبتی ندارند و هردو دولت را مسئول در وضعیت نامناسب اقتصادی زندگی خود و غیرقابل اعتماد می‌بینند.
یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗