۳۰ درصد زنان ایرانی بی‌سوادند

۳۰ درصد زنان ایرانی بی‌سوادند

۳۰ درصد زنان بالای ۶ سال بی‌سوادند.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: قدر مطلق بی‌سوادی در ۱۵ سال اخیر تقریبا ثابت مانده است و زنان دو سوم مجموعه بی‌سوادان کشور را تشکیل می‌دهند.

وی در مورد وضعیت سواد در کشور گفت: در سال ۱۳۳۵، ۱۵ درصد و در سال ۱۳۹۰، ۸۵/۲ درصد از زنان و مردان ۶ سال به بالا با سواد هستند، البته قدر مطلق بی‌سوادی در ۱۵ سال اخیر تقریبا ثابت مانده است.

بی‌سوادی مطلق تنها بر اساس توانایی اولیه در خواندن و نوشتن سنجیده می‌شود. با وجود پیچیدگی‌های زندگی و استفاده از ابزارهای مدرن این معیار بازتعریف نشده است.