تخریب هرمز زیر پای توریسم انفجاری

تخریب هرمز زیر پای توریسم انفجاری

در چند سال گذشته جزیره هرمز به یکی از قطب‌های گردشگری در جنوب ایران تبدیل شده است.

امسال در جزیره هرمز به جای یک فرش خاکی، دو فرش بزرگ خاکی با استفاده از ۱۸ نوع خاک رنگی پهن شد. اتفاقی که نام «هنر محیطی» را به خود گرفته اما به اعتقاد فعالان محیط زیست هجوم گردشگران موجب نابودی این جزیره خواهد شد.

احمد نادعلیان، هنرمند محیطی که خود سال‌هاست در جزیره هرمز زندگی می‌کند می‌گوید: «این کار در واقع ضد هنر محیطی است. حجم بالایی از خاکی ویژه برای هیچ و پوچ از بین می‌رود تا یک کار رسانه‌ای انجام شود.»

تخریب محیط زیست برای تبلیغات و یا درآمدزایی، مشکلات درازمدت ایجاد کرده و در واقع سودجویی گروهی به ضرر عموم و یا هزینه‌ی نسل‌های بعدی است.

495407_800