اسکان غیر رسمی ۱۱ میلیون نفر در ایران

اسکان غیر رسمی ۱۱ میلیون نفر در ایران

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اعلام کرد بیش از ۱۱ میلیون نفر در ۸۵۱ منطقه ایران اسکان غیر رسمی دارند.

حسن موسوی چلک اعلام کرد که براساس طرح جدید که وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح‌های توانمندسازی و بهره‌مندی مردم از حداقل امکانات داده این رقم به ۱۸ میلیون نفر نیز می‌رسد.

اسکان غیررسمی، که با وجود آن که در برخی مواقع در مراکز شهری هم وجود دارد به اشتباه حاشیه‌نشینی نیز خوانده می‌شود، از پدیده‌های فراگیر در کشورهای «جهان سوم» است.

وجود مهاجرت فراوان و اسکان غیررسمی را می‌توان به عنوان یکی از علائم اصلی بی‌عدالتی اجتماعی، توزیع نامناسب جغرافیایی امکانات و محروم نمودن عموم مردم از نیازهای اولیه زندگی در نظر گرفت.