آمار اقتصادی، پولی شد

آمار اقتصادی، پولی شد

مرکز آمار ایران برای آمار‌های اقتصادی خود نرخ تعیین کرده است.

مرکز آمار ایران که تا پیش از این آمار‌های اقتصادی را در دسترس همگان قرار می‌داد، ازین پس برای آمار‌هایی که منتشر می‌کند پول دریافت می‌کند. مدیرکل دفتر روابط عمومی مرکز آمار ایران می‌گوید: «بر اساس مصوبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ هیات وزیران و مطابق ماده ۷۰ قانون «وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مرکز آمار ایران موظف است در قبال ارائه خدمات اطلاع‌رسانی آماری، نقشه‌ها و نشریات آماری؛ هزینه‌های این گونه خدمات را براساس تعرفه مصوب اخذ و درآمد آن را به خزانه کشور واریز کند.»

تا پیش از آن هر کسی می‌توانست به جزئیات آمار‌های اقتصادی که مرکز آمار ایران منتشر می‌کرد دسترسی پیدا کند، اما به این ترتیب این مرکز دسترسی به جزئیات آمار را پولی کرده است.