اردیبهشت ۱۳۴۸:‌ ایران جزیره ثبات

اردیبهشت ۱۳۴۸:‌ ایران جزیره ثبات

۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۸: روزنامه آیندگان گزارشی از کنفرانس انقلاب آموزشی در شیراز منتشر کرده است.

در این کنفرانس محمدرضا شاه با اشاره به رخدادهای می ۶۸ که نظام آموزشی و وضعیت دانشجویان در اروپا و آمریکا را تغییر داد اعلام کرد «جریانات ناهنجار و وضع نگران‌کننده‌ای که در سایر نقاط هست در مملکت ما اصلا وجود ندارد».

هویدا، نخست‌وزیر ایران هم تاکید کرد: «در سالی که موج شورش بیشتر دانشگاه‌ها را فراگرفت در دانشگاه‌های ما تحصیل بدون وقفه ادامه یافت.»

شورش‌های دانشجویی در سال ۱۹۶۸ دولت‌های غربی را به لرزه درآورده و از چارچوب دانشگاه‌ها فراتر رفت. دولت ایران اما خرسند و مفتخر بود که با سرکوب دانشگاه و دانشجویان از رخدادهای مشابه در ایران خبری نیست.