سال ٩٧؛ بالاترین نسبت طلاق به ازدواج در تاریخ ثبت احوال ایران

سال ٩٧؛ بالاترین نسبت طلاق به ازدواج در تاریخ ثبت احوال ایران

بررسی‌های روزنامه شهروند از روند افزایشی طلاق در ایران حکایت دارد؛ آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال ایران نشان می‌دهد نسبت تعداد طلاق‌های ثبت‌شده به تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در سال ٩٧ به بالاترین رقم در تاریخ ایران از زمان شروع به کار سازمان ثبت‌احوال رسیده است؛ مقایسه تعداد ازدواج‌ها و طلاق‌های ثبت‌شده در این سال می‌گوید به ازاء هر هزار ازدواج، ۳۱۸ مورد طلاق رخ داده است؛ به‌عبارتی در هر ساعت ۶۳ ازدواج و ۲۰ طلاق.

۲۰ سال پیش یعنی در سال ۱۳۷۷، از هر هزار ازدواج ۸۰ مورد به طلاق منجر می‌شده است و این به معنای رشد چهار برابری تعداد طلاق‌های ثبت‌شده طی بیست سال گذشته است.

این بررسی‌ها هم‌چنین نشان می‌دهد میانگین «سن ازدواج» برای زنان به حدود ۲۳/۴ و برای مردان به حدود ۲۷/۵ سال رسیده است. روند کاهشی ازدواج در شرایطی اتفاق افتاده که تعداد مردان و زنان در «سن ازدواج» روندی افزایشی داشته است.

بررسی‌های آماری از میزان ازدواج و طلاق در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد به‌طورکلی میزان طلاق همواره افزایش پیدا کرده و روند کلی افزایش تعداد ازدواج‌ها تا سال ۸۹ ادامه یافته است و از این سال به بعد، تعداد افراد کمتری روی به ازدواج آورده‌اند.