آنتن‌فروشی به پزشکان در سازمان صدا و سیما

آنتن‌فروشی به پزشکان در سازمان صدا و سیما

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، در ارتباط با صحت اخبار آنتن‌فروشی به پزشکان در سازمان صدا و سیما گفت: آمار دقیقی در این رابطه نیست، اما چنین چیزی وجود دارد.

محمد جهانگیری (معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی) درباره اخبار منتشر شده مبنی بر آنتن‌فروشی به پزشکان در سازمان صدا و سیما گفت: براساس شواهد بدست آمده و کسانی که این تخلف را به سازمان اعلام کرده‌اند، این موضوع صحت دارد که شرکت‌هایی وجود دارند که در ازای پیشنهاد دریافت مبلغ مشخصی سبب حضور پزشکان در برنامه‌های صدا و سیما شوند.

به گفته وی: سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های تخصصی – پزشکی به این موضوع نقد جدی دارند که پزشکانی که در این برنامه‌ها شرکت می‌کنند، جایگاه علمی مورد نیاز در تخصص مورد ادعایشان را ندارند و مبانی مطرح شده توسط آنان مبانی درستی نبوده است. این اقدامات اگر در راستای تبلیغ باشد، سازمان نظام پزشکی که متصدی صدور مجوز تبلیغات برای پزشکان است، اجازه این فعالیت‌ها را نمی‌دهد.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی درباره آمار این تخلفات و مبالغی که رد و بدل شده است گفت: آمار دقیقی در این باره نداریم. اطلاعات دراین باره عمدتا تخمینی است، ولی اینکه چنین مواردی وجود دارد، بله چنین است.