ناسزاهای سیاسی در چهل سال پیش

ناسزاهای سیاسی در چهل سال پیش

کاریکاتور مجله آهنگر شماره ۱۵ منتشر شده در ۹ مرداد ۱۳۵۸ که اشاره به کلیدواژه‌های ناسزاهایی سیاسی در ایران دارد.