خرداد ۶۷:‌ دفترچه ذخیره آخرت

خرداد ۶۷:‌ دفترچه ذخیره آخرت

۹ خرداد ۶۷: آگهی بانک ملی ایران در روزنامه اطلاعات.

این تبلیغ وعده داده که از دفترچه ذخیره آخرت برای «تأمین نیازهای ضروری رزمندگان اسلام» استفاده می‌شود. البته به جز ذخیره‌ای برای آخرت، افراد با وایز مبلغی به این حساب شانس بهره‌مند شدن از «جوایز معنوی» مانند سفرهای زیارتی انتخاب خواهند شد.

در سال‌های اخیر باز هم خبرهایی در مورد دفترچه ذخیره آخرت شنیده می‌شود اما این بار تمرکز بر بازسازی یا توسعه بناهای مقدس شیعیان است.