پوستر جدید جشنواره تئاتر فجر دزدی از آب درآمد

پوستر جدید جشنواره تئاتر فجر دزدی از آب درآمد

Fajr

اثر یک طراح هلندی به عنوان عنصر اصلی پوستر جدید جشنواره تئاتر فجر به کار رفته است.

پوستر جدید این جشنواره، که با طراحی امیر رجبی و به دنبال انتقادهای زیاد از پوستر قبلی (با طراحی یارتا یاران) طراحی شده اثر چشم فرانک ندرستیگت را با نقوش اسلیمی ترکیب کرده است.

یک هیات پنج نفره، که قباد شیوا و ابراهیم حقیقی هم در آن بوده‌اند، این پوستر را تایید کرده است.