کانالی برای مبادله کتاب

کانالی برای مبادله کتاب

کتاب چاپی هر روز گران می‌شود و همزمانی این گران شدن با گران شدن بقیه هزینه‌های زندگی، آن را از سبد خرید بسیاری حذف می‌کند. همزمان بسیاری از افراد با کوچکتر شدن خانه‌هایشان و نیاز به جابجایی مداوم ترجیح می‌دهند کتابخانه‌هایشان را کوچکتر کنند. این کتاب‌ها می‌تواند در این وضعیت گرانی کتاب به کتابخانه کسانی برود که آن‌ها را می‌خواهند.

سروتاب یک کانال تلگرامی است که در آن افراد کتاب‌های دست دومشان را عرضه می‌کنند. کسانی که کتاب را بخواهند آن را می‌گیرند و هزینه کمی به صاحب کتاب می‌پردازند. علاوه بر این اگر کسی دنبال کتابی بگردد که پیدا نمی‌کند و یا می‌خواهد یک نسخه دست دوم آن را داشته باشد می‌تواند در این کانال دنبال آن بگردد.

کانال سروتاب پدر معرفی خود نوشته است: این‌جا محلی است برای تبادل و فروش کتاب‌هایی که به آن‌ها نیازی نداریم؛ کتاب‌هایی که گوشه‌ی کتابخانه در حال خاک خوردن‌اند (و برای یک کتاب، چه زخمی دردناک‌تر از این؟) در حالی که ممکن است دوستی واقعاً به آن‌ها نیاز داشته باشد.