فضای آموزشی مطلوبی در روستاها نداریم

فضای آموزشی مطلوبی در روستاها نداریم

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: فضای آموزشی در روستاها مطلوب نیست و این آزاردهنده است.

دکتر عبدالرسول عمادی در حاشیه همایش تجلیل از مدارس ممتاز و موفق برنامه تعالی مدیریت مدرسه استان یاسوج گفت: هنوز در برخی مناطق به دلیل اینکه دانش‌آموز کم است، فضای آموزشی مطلوبی نداریم و این آزاردهنده است.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: به صرفه نیست که با وجود دو تا پنج دانش آموز در هر روستایی مدرسه‌ای احداث شود و بهتر است به شبانه‌روزی‌ها منتقل و یا از مدارس روستای مرکزی استفاده کنند.