گرم شدن ۲۵۹۶ کلاس استان کرمان با علاءالدین

گرم شدن ۲۵۹۶ کلاس استان کرمان با علاءالدین

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، ۲۵۹۶ کلاس در این استان، هیچکدام از تجهیزات گرمایشی برخوردار نیستند و گرمای آنها بیشتر با علاءالدین تامین می‌شود.

احمد اسکندری نسب در جلسه شوای آموزش و پرورش استان کرمان توضیح داد: از ۴۷۶۸ فضای آموزشی ۴۴۷۰ مورد به کپسول اطفای حریق مجهز هستند؛ ۲۹۴۳ کلاس دارای بخاری گازی غیراستاندارد هستند و ۱۹۵۸ مورد بخاری نفتی دارند.

اسکندری نسب با اشاره به نیاز حدود ۱۵۰ میلیارد تومانی برای تامین سیستم گرمایشی مدارس استان گفت: با توجه به تراکم دانش آموزان در برخی مناطق از جمله شهرهای بزرگ، در مرکز شهر کرمان، مدارس دوشیفته هستند که در کیفیت آموزشی جایگاهی ندارند و باید برای تغییر آنها فکری شود.