افزایش بودجه توانبخشی در پی اعتراضات معلولان

افزایش بودجه توانبخشی در پی اعتراضات معلولان

پس از تجمع اعتراضی معلولان به لایحۀ بودجۀ ۹۸ در مقابل سازمان برنامه و بودجه، سرانجام نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور برای پاسخگویی به درخواست‌ها، با نمایندگان معلولان ملاقات کرد. در این ملاقات پس از طرح مسائل، دستور داده شد تا موضوع در یک کارگروه به صورت اضطراری بررسی شود.

بنا به مصاحبۀ بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، با ایلنا جلسه‌ای در روز بعد با ایشان و دو نفر دیگر از نمایندگان معلولان برگزار شد. موضوع مستمری معلولان، اشتغال معلولان، بیمه کارفرمایی و خویش‌فرمایی، هزینه ارتقای کارایی معلولان، حق پرستاری و بیمه سلامت از مسائل طرح شده در این جلسه بوده است. مروتی می‌گوید: «در این جلسه برای ما محرز شد که کل بودجه‌ای را که اجرای قانون نیاز دارد، تخصیص نمی‌دهند. علتی هم که عنوان می‌کنند این است که فروش نفت پایین است و کشور در تحریم است و…»

سرانجام مقرر شد مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به اعتبار درنظر گرفته شده برای حوزه توانبخشی در سازمان بهزیستی اضافه شود. بودجه‌ای که بهزیستی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان برآورد کرده بود، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان بهزیستی اختصاص داده بود، دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های انجام شده، هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به آن اضافه شد و در حال حاضر بودجه سازمان بهزیستی در سال ۹۸ به طور کلی چهار هزار میلیارد تومان است.

جامعۀ معلولان ایران اعلام کردند که گرچه این مبلغ با برآورد سازمان بهزیستی مغایرت بسیار دارد اما پاسخ به اعتراض معلولان با افزودن این مبلغ به بودجۀ قبلی نویدبخش اجرای تدریجی قانون حمایت از حقوق معلولان است.