هیچ توجیهی ندارد ۵۶ هزار نفر از مردم منطقه چابهار برق نداشته باشند

هیچ توجیهی ندارد ۵۶ هزار نفر از مردم منطقه چابهار برق نداشته باشند

نماینده مردم چابهار در مجلس‌ گفت: هیچ‌ توجیهی ندارد ۵۶ هزار نفر از مردم منطقه چابهار سال‌ها از خدمت‌رسانی ‌های اولیه دولت از جمله برق‌رسانی محروم باشند.

‌عبدالغفور ایرانژاد اظهار کرد: نصف جمعیت چابهار با جمعیتی بالغ ‌بر ۵۶ هزار نفر در سکونت‌گاه‌های غیررسمی حاشیه شهر زندگی می‌کنند و یا برق ندارند و یا به‌صورت غیر استاندارد خود را برق‌دار کرده‌اند‌.

وی افزود: هیچ‌ توجیهی ندارد، ۵۶ هزار نفر سال‌ها از خدمت‌رسانی ‌‌های اولیه دولت از جمله برق‌رسانی محروم باشند؛ بعد مجوز برق‌رسانی در سال ۹۶ برایشان صادر شود، با آن وضع‌شان پول امتیاز و خرید و جریمه برق بدهند اما هنوز همان سیم‌کشی‌های غیراستاندارد برق را داشته باشند و عزیزانشان را هم به‌خاطر بی‌تدبیری‌ها و تاخیرها در برق‌رسانی و به‌خاطر سیم‌های لخت روی زمین‌، از دست بدهند‌.

نماینده مردم چابهار در مجلس تصریح کرد: از حدود چهار سال قبل سه هزار و ۹۱ پرونده برای خرید انشعاب برق تشکیل و از اهالی روستای کمب هزینه دریافت شده اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است و این درحالی است که برق‌رسانی به سایر مناطق حاشیه‌نشین علاوه‌بر کمبی‌ها هم همچنان در هاله‌ای از ابهام است.