افزایش ۲۵ درصدی بیکاری زنان طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶

افزایش ۲۵ درصدی بیکاری زنان طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶

طبق بررسی‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعیت زنان بیکار طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶ از ۸۳۰ هزار و ۹۹۶ نفر به بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار نفر افزایش یافته که از افزایش ۲۰۰ هزار نفری این جمعیت در این فاصله زمانی حکایت دارد.

بر اساس آمارهای وزارت کار، میزان بیکاری زنان در طول سال‌های ۹۰ تا ۹۶ همه ساله روندی صعودی داشته است. در سال ۹۶ و در حالی‌که زنان ۱۹/۷ درصد جمعیت فعال را تشکیل می‌دهند، از نظر بیکاری ۳۲/۳ درصد جمعیت بیکار کشور زن هستند. جمعیت زنان شاغل در سال ۹۶ نیز ۱۷/۹ درصد جمعیت شاغلان کشور را شامل می‌شود و در ۶ سال گذشته به‌طور مستمر از نسبت زنان شاغل به کل شاغلان کشور کاسته شده است.

برخی از کارشناسان آمار واقعی بیکاری را حدود دو برابر رقم اعلام شده توسط دولت می‌دانند؛ علاوه بر این، میزان بیکاری در برخی مناطق ایران با فاصله بسیار زیاد نسبت به میانگین کشوری اعلام شده توسط دولت، به ۷۰ درصد می‌رسد. دولت هر کسی را که در طول هفته حداقل ۱ ساعت کار کرده باشد، شاغل محسوب می‌کند.