آتش در کارخانه آبجوسازی مجیدیه

آتش در کارخانه آبجوسازی مجیدیه

۲ شهریور ۱۳۵۷: روزنامه اطلاعات از آتش‌سوزی احتمالا عمدی در کارخانه آبجوسازی مجیدیه خبر می‌دهد.

گفتنی است برخی از معترضان به حکومت شاه به مکان‌هایی که به عنوان نماد فرهنگی رژیم می‌شناختند حمله می‌کردند. رژیم شاه این حملات را تروریستی دانسته و عوامل آن را مرتجع می‌خواند.