۷۴ تا ۸۰ درصد مردم از عملکرد دستگاه‌های امنیتی و نظامی رضایت دارند

۷۴ تا ۸۰ درصد مردم از عملکرد دستگاه‌های امنیتی و نظامی رضایت دارند

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست بررسی امور اقتصادی استان اصفهان با بیان اینکه مردم امنیت را اصل می‌دانند، گفت: «بین ۷۴ تا ۸۰ درصد مردم از عملکرد دستگاه امنیتی و نظامی احساس رضایت کرده‌اند».

به گفته وی: «در حال حاضر دعوای ما با دشمن این است که چرا ما پیشرفت کرده‌ایم ما هم به آنها می‌گوییم به شما چه ربطی دارد؟»

وی با بیان اینکه پرچم اصفهان به هر طرف که به اهتزاز دربیاید مردم دیگر استان‌ها نیز به همان سمت حرکت می‌کنند، تصریح کرد: «استان اصفهان این قدرت را دارد که خودش را اداره کند همچنین استان خراسان رضوی، شیراز و … نیز می‌توانند علاوه بر استان خود ۲ استان دیگر را نیز اداره کنند.»

رحمانی فاضلی افزود: «آمریکا و اروپا در فلسفه دین و حکومت با ما نمی‌توانند بحث کنند اما اقتصاد را پاشنه آشیل کرده‌اند».