تغییرات اساسی

تغییرات اساسی

۲ مرداد ۱۳۵۷: کاریکاتور منتشر شده در روزنامه اطلاعات در واکنش به اعلام تغییرات اساسی در دولت.

دولت شاهنشاهی ایران در ماه‌های آخر پیش از انقلاب با تغییر چهره‌های سیاسی در حالی که سیاست‌های کلی بدون تغییر باقی می‌ماند سعی در مقابله با بحران‌های جاری و اعتراضات مردم داشت.