مراسم شاه‌سوزی حزب جمهوری اسلامی

مراسم شاه‌سوزی حزب جمهوری اسلامی

۲۶ دی ۱۳۵۸: اطلاعیه حزب جمهوری اسلامی در مورد مراسم «شاه‌سوزی» در روزنامه اطلاعات منتشر شده است.

این حزب از مردم دعوت کرده که در سالروز خروج شاه از ایران در میدان‌هایی که سابقا مجسمه شاه داشته‌اند حضور پیدا کنند و ماکت شاه آتش بزنند.

حزب جمهوری اسلامی البته تذکر داده که به دلیل مصادف شدن این مراسم با عزاداری‌های مذهبی، باید از برگزاری جشن خودداری کرد.