مرگ بر گرانی

مرگ بر گرانی

۱۶ مرداد ۱۳۵۷: انتقاد روزنامه اطلاعات از نحوه مبارزه با گرانی در ایران.

نظام شاهنشاهی در آخرین ماه‌های حیات خود همچنان تلاش داشت خرده‌فروشان و مغازه‌داران را بلاگردان سیاست‌های تورمی خود کند. طنز تصویری روزنامه اطلاعات به ندیده گرفتن سیاست‌ها و عوامل اصلی تورم‌زا در ایران اشاره دارد.