اعدام مدیر کل بانک مرکزی ایران

اعدام مدیر کل بانک مرکزی ایران

 

۲۵ مرداد ۱۳۵۹: روزنامه اطلاعات از اعدام یوسف خوش‌کیش، مدیر کل سابق بانک مرکزی ایران، خبر داد. بنا بر اطلاعیه دادستانی کل انقلاب، محاکمه وی و سه نفر دیگر در طی سه روز (۱۸ تا ۲۰ مرداد) انجام شده و آنها در صبح جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۵۹ اعدام شدند.

خوش‌کیش که آخرین مدیر بانک مرکزی در دوران شاه بود از سوی دادگاه انقلاب به خیانت بزرگ به اقتصاد ایران و هلاکت حرث و نسل متهم شده بود.