ژن خوب در ستاد جشنواره جهانی فیلم فجر

ژن خوب در ستاد جشنواره جهانی فیلم فجر

با شروع جشنواره جهانی فیلم فجر انتقادها به محفلی برگزار شدن آن بالا گرفته است. از جمله این انتقادها، حضور محمدصادق میرکریمی فرزند دبیر جشنواره، در میان تیم اصلی برگزارکنندگان جشنواره به عنوان مدیر اجرایی جشنواره است.

میرکریمی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر در پاسخ به این انتقاد‌ها واکنش نشان داده است و مدعی شده مدیران دیگر جشنواره نگذاشته‌اند پسرش برود:«پسر من با ما همکاری می‌کند. حدود پانصد نفر درگیر جشنواره هستند و به جشنواره کمک می‌کنند و پسر من در بخش لجستیک کار می‌کند هم امین من هست و هم شخصیت کاردان و کار بلدی است و واقعاً براساس شایستگی آدم‌ها را انتخاب کردم و چند باری که ایشان به خاطر همین حاشیه‌هایی که ایجاد شده بود به خاطر فضای کاری بهتری که داشت می‌خواست اینجا را ترک کند؛ اما بقیه مدیران نگذاشتند چون توانایی‌های ایشان را دیده بودند و دوست داشتند که همکاری ادامه داشته باشد.»

پس از مصاحبه پسر محمدرضا عارف و استفاده از اصطلاح ژن خوب برای خودش، این اصطلاح شکل گرفت و باعث حساسیت‌ بیشتر به انتسابات فامیلی شده است.