موشک‌ها سرنوشت جنگ را تغییر نمی‌دهند

موشک‌ها سرنوشت جنگ را تغییر نمی‌دهند

سرلشگر علی حسین عوید فرمانده اسیر عراقی در مصاحبه خود با روزنامه‌ی جمهوری اسلامی در جواب به سؤال گزارشگر این روزنامه در مورد موشک‌باران‌های شهرهای ایران از طرف نیروهای عراقی، به بی‌تأثیر بودن این حملات موشکی در مسیر جنگ اشاره می‌کند.

در این دوره (۱۳۶۶-۱۳۶۷) بسیاری از شهرهای صنعتی ایران هدف حملات موشکی عراق قرار گرفت. سرلشگر علی حسین عوید و نظیر حسین مصطفی طی عملیات والفجر ۱۰ به اسارت نیروهای نظامی ایران در آمده بودند.