مقاومت «رزمندگان مسلمان چچن»

مقاومت «رزمندگان مسلمان چچن»

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، درگیری‌های نظامی فراوانی میان نیروهای دولتی روسیه و جمهوری چچن در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ میلادی رخ داد.

جمهوری چچن از جمهوری‌های خودمختار فدراسیون روسیه در قفقاز است و جمعیت مسلمان زیادی دارد.

روزنامه جمهوری اسلامی گزارش‌های این درگیری‌های را منتشر کرده و از مقاومت رزمندگان مسلمان چچن در مقابل نیروی نظامی روسیه تقدیر کرده است.