اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان مبنای قانونی ندارد

اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان مبنای قانونی ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تهدیدات محیط زیستی طرح انتقال آب خزر به سمنان، گفته سازمان محیط زیست و وزارت نیرو باید مستندات فنی خود را به افکار عمومی ارائه کنند.

به گفته علی نجفی همین که می بینیم یک واکنش و مخالفت گسترده از سوی متخصصان، کارشناسان محیط زیست، کارشناسان توسعه پایدار، پژوهشگران آب و بوم‌شناسان نسبت به طرح انتقال آب دریای مازندران به سمنان ابراز می شود، طبعاً بایستی با علامت سوال جدی و تردید زیاد نسبت به عواقب زیست محیطی این طرح نگاه کرد.

او همچنین اضافه کرده این مخالفت‌ها را بایستی به طور جدی مورد توجه قرار داد. این طرح هیچ مبنای قانونی برای اجرا ندارد کما اینکه در برنامه ششم هم مطرح شد و به همین دلیل از دستور کار خارج شد.

طرح انتقال آب دریای خزر به استان‌های مرکزی کشور سه دهه پیش مطرح شده اما با وجود مخالفت‌ها و هشدارها درباره عواقب زیست‌محیطی آن همچنان در دولت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو روز پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد با اجرای این طرح موافقت کرده است. این در حالیست که عیسی کلانتری یک روز پس از آن اعتراف کرد «وضعیت امروز آب و مشکلاتی که با آن دست به گریبانیم نتیجه عملکرد خود ما و کار خود ما بوده نه کار کسان دیگری. این ما بودیم که بدون آینده نگری و بدون کار کارشناسی منابع آبی خود را بی‌رویه مصرف کردیم.»