بررسی تاریخ‌مندی مسئله فرهنگ در دانشگاه علم و فرهنگ

بررسی تاریخ‌مندی مسئله فرهنگ در دانشگاه علم و فرهنگ

نشست «تاریخ‌مندی مسئله فرهنگ» با سخنرانی آرش حیدری روز ۲۲آذر از ساعت ۱۳ در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود.

این نشست در سالن جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و فرهنگ واقع در خیابان اشرفی اصفهانی، نرسیده به همت، خیابان قموشی برگزار می‌شود